Back to Search Results
Cover Image
Compartir este registro

Expediente do proxecto básico e de execución de Centro de Formación Profesional na Cidade Infantil Príncipe Felipe

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1.567/4
Author/Producer: Deputación de Pontevedra. Servizo de Arquitectura
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 1979
Summary: O proxecto consta de: > Memoria. > Planos. > Medicións. > Cadro de prezos. > Presuposto. > Prego de condicións. Arquitecto: Enrique Barreiro Álvarez.