Back to Search Results
Cover Image
Compartir este registro

Expediente do proxecto de reparación xeral de cuberta do edificio García Flórez do Museo (2000-2001)

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 26.618/6
Author/Producer: Deputación de Pontevedra. Servizo de Arquitectura
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2000-2001
Summary: Expediente do proxecto de reparación xeral de cuberta no edificio García Flórez do Museo Provincial, na rúa Pasantería en Pontevedra. Contén: Correspondencia interna. Documentación de licencias do Concello e da Xunta. Bando de ornato do Concello de Pontevedra do 17 de marzo de 2000. Proxecto: memoria, estudo básico de seguridade e saude, prego de condicións, fotografías impresas en papel normal, planos, medicións e presuposto. Autor: José Enrique Pérez-Ardá Criado.