Copia autentificada dunha carta de venda feita por Lope de Pontillo e a súa muller, Teresa da Ponte, a favor de Alonso de Oliveira e a súa muller, María Fariña

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1.191/38
Author/Creator: Familia Caamaño
Description: 7 páxinas
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1615
Summary: Casa de {Trasariz. 1615.} - Copia autentificada dunha carta de venda feita por Lope de Pontillo e a súa muller, Teresa da Ponte, a favor de Alonso de Oliveira e a súa muller, María Fariña, dun terreo que se dice Lago, sito na freguesía de San Xurxo de Buria.