Cover Image
Compartir este registro

Copia autentificada dunha carta de venda feita por López de Portillo e a súa muller Teresa da Ponte a favor de Alonso de Oliveira

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1.191/42
Author/Creator: Familia Caamaño
Description: 9 páxinas
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: c.a. 1620
Summary: Casa de {Trasariz. Buria} - Copia autentificada dunha carta de venda feita por López de Portillo e a súa muller Teresa da Ponte a favor de Alonso de Oliveira das tres cuartas partes do terreo de Lago sito na freguesía de San Xurxo de Boria. Ano 1620.