Cover Image
Compartir este registro

Copia auténtica do testemuño dos bens adxudicados a Joseph Jove da Vega dos bens capitais de Diego Joven e Antonia Montenegro

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1.248/6
Author/Creator: Familia Caamaño
Description: 16 páxinas
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1724 - 1738
Summary: Casa de Leboráns - Copia auténtica, realizada a instancia de D. Juan Antonio Caamaño y Varela, do testemuño no cal se atopan insertos os bens adxudicados a D. Joseph Jove da Vega, na partilla Realizada entre él e súas irmáns, dos bens capitais de D. Diego Joven e Dª Antonia Montenegro, os seus pais. 1738, outubro. A Coruña. Acompañan dúas cartas enviadas por D. Joseph e D. Ignacio Joven da Vega a D. Juan Antonio Caamaño referidas ao censo que este último concedeu aos primeiros. Datadas en 1724 e 1732.