Cover Image
Compartir este registro

Expediente relativo a un conxunto de redencións de foros solicitadas e conseguidas pola casa de Goyanes

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1.229/11
Author/Creator: Familia Caamaño
Description: 1 expediente ou agrupación documental. 33 páxinas
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 1838 - 1849
Summary: Casa de Goyanes: - Copia sinxela de instancia feita en nome de Rafael Caamaño solicitando presentar redención de rendas que tiña con varios Mosteiros. Ano 1838. - Carta do apoderado de Rafael Caamaño. 1841, xaneiro, 9. - Redención do capital foral que pagaba Casa de Goyanes: polos lugares e bens da Graña e Casal de Chouza ao Mosteiro de Armenteira. 1844, maio, 14. Cartas de pagamento, 1842 a 1844. - Redención do foro das dúas terceiras partes do lugar de Golfian e a cuarta parte do lugar de Lagoa que pagábanse ao priorado de Cespón, dependente do Mosteiro de Sobrado; varios lugares do Caramiñal, priorado da Merced, dependente do Mosteiro de San Martiño de Santiago. Ano 1845, xullo, 21. Cartas de pagamento, 1842 a 1845. - Copia dunha relación das pensións redimidas ao priorado da Merced. Ano 1849, marzo, 24. - Redención do foro das dúas terceiras partes do lugar de Golfian e a cuarta parte do lugar de Lagoa que pagábanse ao priorato de Cespón, dependente do Mosteiro de Sobrado; varios lugares do Caramiñal, priorato da Merced, dependente do Mosteiro de San Martiño de Santiago. Ano 1845, xullo, 21. Cartas de pagamento, 1842 a 1845. - Copia dunha relación das pensións redimidas ao priorado da Merced. Ano 1849, marzo, 24.