Cover Image
Compartir este registro

Expediente xeral do fondo do Pazo da Buzaca

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 34.371/5
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico
Description: 1 expediente ou agrupación documental. 72 follas
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2012 - 2013
Summary: Expediente xeral do fondo do Pazo da Buzaca. Contén: -- Informe urxente dos fondos documentais do Pazo da Buzaca (Moraña). Data, 2013, xaneiro, 15. Pontevedra. 42 follas -- Cadro de Clasificación do fondo documental. S/D [ca. 2013]. 1 folla. -- Acordo para a dixitalización do fondo. Data: 2013, marzo. Moraña. 2 follas -- Folla de remisión en calidade de depósito dos fondos documentais do Pazo da Buzaca. Data: 2012, novembro, 28. 1 folla. -- Inventario do material fotográfico do fondo documental. S/D [ca. 2012] 6 follas. -- Información relativa ao Pazo da Buzaca. Tirado de http://www.pazolabuzaca.com. Data: 2012, novembro, 27. 5 follas -- Artigo: PEÑA VIDAL, Carlos de la: "Os Varela de Casalnovo e Buzaca" en El Museo de Pontevedra, LVII, Pontevedra: 2003, páx 55-68. 15 follas. --Correspondencia de Enrique Varela Paz co arquiveiro Miguel Pereira Figueroa. 2013, xaneiro, 18 --Cesión de novos documentos, sen inventario, feito por Vicente Gil Varela. Sen asinar. 2021, febreiro, 11 --Documento de doazón de fondos bibliográficos asinado por Vicente Gil Varela, con folla anexa de inventario. 2021, marzo, 5. -Transcripción de folla de libro.Ano 1709 -Borradores de árbores xenealóxicos