Real pragmática e traslados (1765-1774)

Institution: Arquivo Museo de Pontevedra
Signature: 46/23/3
Author/Creator: Casto Sampedro Folgar
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 1765 - 1774
Summary: 1765 Real pragmática pola cal o rei sérvese abolir a tasa de grans e permitir o libre comercio nestes reinos. Impreso. 1773 Traslado de real cédula pola que se incorpora ao Consello Supremo de Guerra a Superintendencia General de Reos rematados a presidio, minas, reais arsenais e campaña. 1774 Traslado de real cédula pola que se prorroga nun ano o prazo para actualizar as escrituras de imposición de censos e outros gravames. Sinatura: Sampedro, 23-3