Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1980/04/25 Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1980-04-25 Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1980-04-25
Summary: Acta da Sesión de Pleno do de do 1980 Jaime Rey Barreiro (alcalde) José Blanco Puga Emilio González Iglesias Manuel Barros Montero Luis Crespo Barros Edmundo Fernández Estévez José Ferreira Pérez Manuel Iglesias Carrera José Ángel Lago Santorio Jorge Martínez Gómez Miguel Martínez Salomón José Antonio Molinos Rivera José Otero Amil José Carlos Pazos Docampo Juan Rodríguez Rivas Daniel Rodríguez Sotelino José Javier Varona Para Luis Veiga López Jesús Villar Martínez Secretario: Antonio Soto Otero Interventor: Abdón Escariz Vázquez Orde do día: 1. Actas anteriores 2. Modificación do proxecto e prego de condicións de "Iluminación Alvedosa, tramo comprendido entre a subida á estación de ferrocarril e a primeira curva existente na Portela" 3. Condicionado sinalado por Icona para ocupación de montes 479-13, 479-14 para abastecenemto domiciliario en Cabanas, San Vicente de Trasmañó. 4. Dar conta do escrito do Ministerio de Asuntos exteriores sobre violacion de dereitos Humáns e informe sobre Jesus Manuel Rodríguez Bas. 5. Transmisións de licenzas de autoturismo, taxi: a favor de Aurelio Couto Piñeiro, Aurelio Couto Troiteiro; Amelia Campo Soto. 6. Clausura de Viaducto de ferrocarril Vigo- Ourense. 7. Encargo de redacción de PLan Reforma interior de Chapela (PERI). 8. Moción do PsdG-Psoe solicitando Proxecto de texto articulado de Lei de Réxime local 9. Rogos e Preguntas 10. Asuntos fora da orde do día: - Acondicionamento de antiga cárcere para Casa da Cultura. - Convenio con veciños de Saxamonde - Solicitude deportes - Comisión para negociar cos veciños para as obras de abastecemento de augas a Cidadelle, Chapela. - Cambio de nome de rúa: de Avenida Arealonga a Paseo Jesús Durán Troncoso.