Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1980/07/21_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1980-07-21_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1980
Summary: Acta da Sesión de Pleno do 21 de Xullo do 1980 Jaime Rey Barreiro (alcalde) José Blanco Puga Emilio González Iglesias Emilio Boullosa Rodríguez Lino Velo Amaro Luis Crespo Barros Edmundo Fernández Estévez José Ferreira Pérez Manuel Iglesias Carrera José Ángel Lago Santorio Jorge Martínez Gómez Miguel Martínez Salomón José Antonio Molinos Rivera José Otero Amil José Carlos Pazos Docampo Juan Rodríguez Rivas Daniel Rodríguez Sotelino José Javier Varona Para Luis Veiga López Jesús Villar Martínez Secretario: Asincrito José Antonio Calvo Sobrino Interventor: Abdón Escariz Vázquez Orde do día: 1. Acta anterior 2. Concesión materiais para arranxo de camiño dende A Pantalla a Castiñeira, Cesantes. 3. Solicitude de subvencións para planeamento 4. Prórroga de execución de pavillón polideportivo 5. Ubicación do centro de Formación Profesional (IES Floriani)