Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1982/06/07_Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1982-06-07_Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1982-06-07
Summary: Pleno extraordinario 7 de Xuño de 1982 1. Acta anterior. 2. Aprobación dos pregos de condicións económico administrativas das obras de: - Pavimentación camiño Cubillón, Chapela. - Pavimentación camiño acceso Colexio nacional "Alexandre Bóveda" en Angorén, Chapela. - Pavimentación do Camniño de acceso ó Colexio nacional de Porto Cabeiro. 3. Subvención de obras de abastecemento en augas do Paseo Durán Troncoso e outras rúas. 4. Petición de Juan Antón Vázquez para construcción de Hostal en Soutoxusto, o Viso. 5. Regulamento do Servizo municipal de Normalización lingüística do idioma. 6. Adxudicación campaña de desratización. 7. Dar conta da concesión de préstamo da Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra. 8. Dar conta do crédito do Banco de Crédito Local de España 9. Proxecto de contrato de préstamo con Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. 10. Proxecto de contrato de préstamo, con apertura de crédito con Banco de crédito local de España. 11. Proposta de Alcaldía de solicitude á dirección provincial do M.O.P.U. de incoración ó patrimonio municipal de estrada á Praia de Cesantes. 12. Proposta de Alcaldía de fixación novo horario de sesións plenarias. 13. Mocións: 13.a. Incendios forestais (BNG) 13.b. Verquidos de residuso nucleares (BNG)