Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1983/01/14 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1983-01-14 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1983-01-14
Summary: Sesión de Pleno do 14 de Xaneiro do 1983 Sumario: 1.- Proposta de aprobación inicial do Proxecto de Urbanización da Praza da Alfóndiga, do gasto correspondente e do prego de condicións económico administrativas. 2.- Proposta de aprobación de pregos de condicións económico administrativas para a contratación de obras polos procedimentos de subasta, concurso-subasta, concurso e concierto directo. 3.- Proposta de encargo de proxectos de modificacións das Normas subsidiarias (NN.SS) na zona da Marisma de Santa Mariña e de proxecto de URbanización da zona. 4.- Proposta de modificación puntual das Normas Subsidiarias (NN.SS.) na zona calificada "suelo rústico agorpecuario" e encargo do proxecto. 5.- Proposta de modificación puntual das Normas Subsidiarias (NN.SS.) na zona do Galleiro, Polígono de Cartas, Vilar de Infesta, e encargo do proxecto. 6.- Proposta de contratación temporal de Eusebio Pereira Vilán. 7.- Proposta de ascenso de Fernando Escariz Muiños a categoría de Técnico da escala de técnico administrativo a extinguir. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Alberto Alfaya Bula José Blanco Puga Luis Crespo Barros Manuel Iglesias Carrera Ángel Lago Santorio Miguel Martínez Salomón José Antonio Molinos Rivera José Carlos Pazos Docampo Juan Rodríguez Rivas Daniel Rodríguez Sotelino José Javier Varona Para Luis Veiga López Jesús Villar Martínez Secretario: Luis Regal Pavón