Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1983/06/16 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1983-06-16 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1983-06-16
Summary: Sesión Extraordinaria de Pleno do 16 de Xuño do 1983 ASISTENTES Alcalde: D. JAIME REY BARREIRO '- Concelleiros: D. MANUEL ALONSO LEMOS D. DOMINGO EARREIRO‘MARTINEz D. MANUEL BARROS MONTERO D. FERMIN BLANCO GOMEZ D. JOSE BLANCO FUGA D. DOMINGO DOCAMPO AMOEDO D. ENRIQUE GARCIA LAGO D. EMILIO GONZALEZ IGLESIAS D. MANUEL IGLESIAS CARRERA D. GENEROSO MUIÑOS REBÓREDOV De MARIA-LUZ.PENA CAL D. FRANCISCO PUCH CASAL D. FERNANDO REBANAL FERNANDEZ D. MIGUEL RIVERO GONZALEZ D. JOSE c RODRIGUEZ BARBARA D. DANIEL RODRIGUEZ SOTELINO D. FERNANDO RODRIGUEZ TOBIO D. ERUNDINO SENRA VILAso- Secretario: D. LUIS REGAL PAVON Interventor: D. ABDON ESCARIZ VAZQUEZ Orde do día: 1- Aprobación no seu caso das actas das dúas últimas sesións 2. Réxime de Sesións do Pleno e da Comisión Municipal Permanente e Constitución das Comisións Informativas. 3. Coñecemento das Resolucións de Alcaldía en materia de sustitucións por razón de ausencias ou enfermidades: Tenentes de Alcalde