Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/04/10 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-04-10 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-04-10
Summary: Sesión de Pleno do 10 de Abril de 1984 Sumario: 1.- Proposta de inclusión de obra no Plan Adicional ou Provincial de Obras e servizos do 1984. 2.- Moción do Concelleiro Xosé Blanco Puga 3.- Interposición do recurso contencioso-administrativo contra a resolución da dirección xeral de administración local (MUNPAL) sobre fixación de pensión a Abelardo Pérez Pérez. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Erundino Senra Vilas Secretario: Bernardo Soto López Interventor Abdón Escariz Vázquez