Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/06/12 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-06-12 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-06-12
Summary: Sesión de Pleno do 12 de Xuño de 1984 Sumario: Asunto único: Aprobación do Proxecto de contrato de préstamo co Banco de Crédito local. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario accidental: Bernardo Soto López Interventor Abdón Escariz Vázquez