Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/07/14 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-07-14 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-07-14
Summary: Sesión de Pleno do 14 de Xullo de 1984 Sumario: 1.- Aprobación definitiva do proxecto contrato préstamo Banco de Crédito local para a financiación de expediente de modificación de créditos 1/84. 2.- Aprobación de proxecto de obras de conservación de camiños e expediente de contratación administrativa das obras, co gasto correspondente: reparación e conservación dos camiños de Porto Cabeiro-Iglesia-Porto Cabeiro, en Villar; Camiño de baixada a San Martiño en Villar; Camiño de Parada en Chapela; Camiño de baixada á Estación en Redondela e Camiño de acceso a Praia de Cesantes e baixada a Loureiro en Cesantes. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez