Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/10/06 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-10-06 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-10-06
Summary: Sesión de Pleno do 6 de Outubro de 1984 Sumario: Urbanismo e Obras: 1.- Proposta sobre execución por administración de obres en colaboración co INEM de acordos complementarios. Sanidade: 2.- Proposta sobre aprobación de expediente de contratación administrativa de xestión de recollida de lixo (pliegos, gasto, memoria técnica) e convocatoria do concurso de adxudicación. Planificación: 3.- Proposta de adxudicación da merca dun equipo de tratamento de textos. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez