Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/11/07 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-11-07 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-11-07
Summary: Sesión de Pleno do 7 de Novembro de 1984 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS SESIÓNS DAS DÚAS ÚLTIMAS FACENDA: 2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS nº 3/84 DENTRO DO PRESUPOSTO ORDINARIO MUNICIPAL. 3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONTRATO DE PRÉSTAMO CO BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA ADQUISICIÓN DE TERREOS PARA PAVILLON POLIDEPORTIVO E PARA ZONA AXARDINADA E DE ESPARCIMENTO EN CHAPELA. 4.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS 'URBANIZACIÓN TRAVESIA PICOTA". PATRIMONIO: 5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MERCA DE TERREOS PARA UN PABELLON POLIDEPORTIVO EN CHAPELA E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. 6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MERCA DE TERREOS PARA UNHA ZONA AXARDINADA E DE ESPARCIMENTO NA AVENIDA DO GENERALISIMO (Hoxe Avenida de Vigo) EN CHAPELA, E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. URBANISMO E OBRAS: 7.-"PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE "REPARACIÓN E MELLORA DO TRAZADO DO CAMIÑO DE TRASMANO' E 'COMPLEMENTARIO DE ACERAS, AUGA E ALCANTARILLADO NA AVENIDA ALVEDOSA (hoxe Ernestina Otero)'. 8.- PROPOSTA DE FIXACIÓN DE CRITERIOS E SOLUCIÓNS PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DE "REVISIÓN E ADAPTACIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS E COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMENTO DO TERMO MUNICIPAL. 9.- PROPOSTA SOBRE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DA OBRA DE "LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DA MARISMA DE SANTA MARIÑA'. 10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE 'PROXECTO DE EMISARIO SUBMARINO EN REDONDELA'. 11.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DA RASANTE DA RÚA DE SUBIDA O MONTE DO CUCO. 12.- PROPOSTAS DE INFORME SOBRE PETICIÓNS DE CONSTRUCCIÓN DE CASETAS E NAVE ALMACEN NO MUELLE DE CESANTES. 13.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA SOBRE SUSTITUCIÓN DE PARTIDA, AMPLIACION DE UNIDADES, CONTRATACIÓN DAS NOVAS UNIDADES E ACORDOS COMPLEMENTARIOS NA OBRA DE 'CONSERVACIÓN E REPARACIÓN DOS CAMIÑOS DE "PORTO CABEIRO, Igrexa Porto Cabeiro' E "Camiño de Parada en Chapela. GOBERNACIÓN: 14.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓN DE ACORDO DA COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPOSICION DE RECURSO ADMINISTRATIVO EN EXPEDIENTE DE DETERMINACIÓN DE PENSIÓN DE XUBILACIÓN DUN FUNCIONARIO MUNICIPAL. 15.- PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓN DA DENOMINACIÓN, CLASIFICACIÓN E COMETIDOS DUNHA PRAZA DE PORTEIRO. 16.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUDE DE AUXILIOS ECONÓMICOS Á XUNTA DE GALICIA PARA A CONSTRUCCIÓN D0 NOVO MERCADO MUNICIPAL DA VILA DE REDONDELA. PLANIFICACION: 17.- PROPOSTA DE ADXUDICACION DA MERCA DUN EQUIPO DE TRATAMENTO DE TEXTOS. SANIDADE: 18.- PROPOSTA SOBRE A CONTRATACIÓN DOS SERVICIOS PROFESIONAIS DUNHA PSICÓLOGA PARA REMATAR O ESTUDIO SOBRE AS NECESIDADES DE CREACION DUN EQUIPO PSICOPEDAGOXICO NO CONCELLO. PROPOSICIONS: 19.- DO CONCELLAL SR. GONZALEZ IGLESIAS SOBRE O ANIVERSARIO DA APROBACIÓN DA CONSTITUCIÓN. 20.- DA ALCALDÍA SOBRE A CREACIÓN DA FILIAL DE REDONDELA DO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez