Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/12/21 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-12-21 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-12-21
Summary: Sesión Extraordinaria e urxente de Pleno do 21 de Decembro do 1984 Sumario 1.- Proposta de aprobación de expediente de aplicación de contribucións especiais pola obra de "Saneamento Avenida San Telmo, Chapela" 2.- Proposta de aprobación de expediente de contratación administrativa das obras de saneamento en Avenida de San Telmo, Chapela, ordenación do gasto e convocatoria de licitación. Asistentes: Domingo Docampo Amoedo (alcalde accidental) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Enrique García Lago Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez