Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1985/02/15 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1985-02-15 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1985-02-15
Summary: Sesión extraordinaria de Pleno do 15 de Febreiro de 1985 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES. 2.- RECTIFICACIÓN DUN ERRO DE OMISIÓN NUNHA ACTA. ADMINISTRACIÓN XERAL: 3.- SENTIMENTO DA CORPORACIÓN POLO FALECEMENTO DE DOUS FUNCIONARIOS XUBILADOS: Generoso Muiños Blanco e Eusebio Pereira Vilán. FACENDA: 4.- RATIFICACIÓN DE ACORDO SOBRE COMPARECENCIA EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POLA COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA POR UNHA TAXA. 5.- INTERPOSICIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA RESOLUCIÓN DA DELEGACIÓN DE FACENDA, SOBRE LIQUIDACIÓN DO RECARGO SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS. URBANISMO E OBRAS: 6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO "ESTUDIO DE DETALLE DA RASANTE DO MONTE DO CUCO'. 7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DE PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS NA AVDA. CALVO SOTELO. (Hoxe Santa Mariña) 8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE PROXECTO DE "ENSANCHE E ASFALTADO DO CAMINO PÚBLICO QUE CONDUCE DENDE A EN-550 -TRAMO DE REDONDELA A PORRIÑO- ATA O NOVO COLEXIO PÚBLICO A CONSTRUIR EN QUINTELA", E CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DAS OBRAS. 9.- PROPOSTA SOBRE COMPARECENCIA NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR D. LUIS ROMERO RODAS, CONTRA ORDE DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero José Blanco Puga Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González Daniel Rodríguez Sotelino Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez