Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1985/02/25 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1985-02-25 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1985-02-25
Summary: Sesión Extraordinaria e especial de Pleno do 25 de Febreiro de 1985 Sumario: 1.- APROBACION, NO SEU CASO, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PRESUPOSTO ORDINARIO DE 1.985 E DAS SÚAS BASES DE EXECUCIÓN, ASÍ COMO DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Laxe Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez