Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1985/05/24 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1985-05-24 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1985-05-24
Summary: Sesión extraordinaria de Pleno do 24 de Maio de 1985 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. FACENDA: 2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/85 Do PRESUPOSTO ORDINARIO. 3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE PROXECTO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO CO BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA OBRAS INCLUIDAS NO PLAN PROVINCIAL PARA OBRAS E SERVICIOS DE 1.985. 4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE PROXECTO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO CO BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA A MERCA DUN VEHICULO CISTERNA. URBANISMO E OBRAS: 5.- PROPOSTA DE COMPROMISOS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COA INSTALACIÓN DE ALUMEADO NA ESTRADA N-550 PK. 146,1 O 150,4. GOBERNACIÓN: 6.- PROPOSICIÓN DO CONCELLAL SR. GONZALEZ IGLESIAS SOBRE ABONO DE TRABALLOS EXTRAORDINARIOS A VARIOS TRABALLADORES MUNICIPAIS: Miguel Covelo, Manuel Iglesias, Manuel Soliño, Manuel Davila e Manuel Gómez. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Andrés Couñago Laxe Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo María Luz Pena Cal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez