Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1996/07/03_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1996-07-03_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1996-07-03
Summary: 1.- Dar conta de decretos de alcaldía 2.- Dictame Comisión de Facenda e Patrimonio sobre desvinculación do acordo plenario do 1995-12-29 de adecuación salarial, da aprobación dos orzamentos xerais para 1996 e pagamento dos atrasos correspondentes ó personal do concello afectado por dito acordo. 3.- Resolución do concurso do servizo público de recollida domiciliaria de lixo. 4.- Moción do BNG sobre a celebración da patria 5.- Moción do BNG relativa a inspección técnica de vehículos da maquinaria agrícola 6.- Ratificación do convenio Lenda 7.- Regulamento do Consello de servizos Sociais 8.- Regulamento do Consello Municipal da Muller 9.- Regulamento do Consello Municipal da Xuventude 10.- Suscripción convenio casa acollida de mulleres maltratadas 11.- Rogos e preguntas.