Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/01/27_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-01-27_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-01-27
Summary: Orde do Día de Sesión Ordinaria celebrada polo Pleno do Concello o 27 de Xaneiro do 2010: 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Achega de expedientes administrativos de modificación de crédito 3- Modificación de cadro de persoal 2009 4- Recoñecemento extraxudicial de créditos 5- Adopción acordos forma de provisión de praza de policía de medio ambiente 6- Denominación de camiños en Redondela: Camiño de Lanzos e Camiño de Arango en Outide de Arriba. 7- Solicitude de financiamento con cargo ó Fondo estatal para o emprego e a sustentabilidade local 2010 da obra de construcción da primeira fase dun centro de deportes acuáticos en Chapela.