Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/02/24_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-02-24_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-02-24
Summary: Orde do día da Sesión Ordinaria de Pleno do 24 de Febreiro do 2010 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Achega de expedientes administrativos de modificación de crédito 3- Aprobación da Conta xeral exercicio 2008 4- Transmisión de postos no mercado de Redondela: María Dolores Míguez Míguez e Ana María Táboas Pérez X- Asunto fora da orde do día: Adopción de acordos en relación ó expediente relatvo á construcción da 1ª Fase do centro de deportes acuáticos de Chapela. 5- Actividades de control de pleno 5.1. Resolucións de alcaldía 5.2. Mocións: - Moción do PP sobre seguridade de vial en Rande - Moción do PP sobre habilitación de Aparcadoiro nun solar da Marisma. - Moción do BNG e PP sobre adhesión ó manifesto "Galicia ten dereito" - Moción do BNG e PSOE contra o decreto do Galego no ensino - Moción do PSOE sobre o transporte metropolitano