Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/03/24_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-03-24_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-03-24
Summary: Sesión ordinaria de Pleno do 24 de Marzo do 2010 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Dar conta de expedientes administrativos de modificación de crédito 3- Modificacións e aprobación definitiva da actualización de Inventario de bens municipais 4- Resolución do expediente de reclamación patrimonial 8/2009 5- Resolución do expediente de reclamación patrimonial 21/2009 6- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica dunha praza en Soutoxuste, O Viso 7- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica dun Camiño en Outeiro das penas, Cesantes. 8- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica de Camiño en Catapeixe, Cesantes. 9- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica de Camiño en Os Valos, Saxamonde 10- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica de camiño en Pregal, Santo Estebo de Negros 11- Resolución de expediente de investigación de natureza xurídica en Saxamonde. 12- Dictame da Comisión Informativa de Medio ambiente sobre imposición a Urbaser dunha penalidade por incumplimento de contrato. 13- Actividade de control do Pleno 13.1- Resolucións de Alcaldía 13.2- Mocións 13.2.1- MOción do PSOE sobre sanidade pública