Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/05/13_Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-05-13_Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-05-13
Summary: Sesión extraordinaria de Pleno do 13 de Maio do 2010 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Adopción de acordos en relación co expediente de expropiación con motivo das obras de "Saneamento na bacia Galicia costa, colector xeral ed Trasmañó". 3- Adopción de acordos en relación co expediente de expropiación con motivo das obras de "Urbanización do Camiño Costoia (tramo Avenida de Redondela a Camiño de Subida a Cidadelle) en Chapela" 4- Adopción de acordos en relación ó expediente de expropiación con motivo das obras de "Urbanización do Acceso a Santa Mariña" 5- Resolución de expediente de investigación da Natureza xurídica do Camiño de Sapal, Pregal, Santo Estebo de Negros"