Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/05/26_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-05-26_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-05-26
Summary: Orde do día da Sesión ordinaria de Pleno do 26 ed Maio do 2010 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Dar conta de expedientes administrativos de modificación de crédito 3- Dictame da comisión informativa de cultura, sobre apoio á Universidade de Vigo para o proxecto "Campus do Mar". 4- Actividade de Control de Pleno 4.1- Dar conta de resolucións de Alcaldía e concelleiros delegados 4.2. Mocións 4.2.1- Moción do PP sobre a conxelación das pensións 4.2.2- Moción de urxencia sobre enmenda á proposta do Consello Parroquial de Chapela sobre a ampliación da AP-9. 4.3- Rogos e preguntas.