Ó redor do cómic no ano do seu centenario

Statement of responsibility: López Meirama, Uxía
Author/Creator: López Meirama, Uxía
Format: Article
Language: Galician
Related Items: Contained in: A TRABE DE OURO Nº 29 (1997)